Wygeneruj wniosek o wydanie patentu

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny (inny niż powyższy)

Dane kontaktowe

(skontaktujemy się jeśli Twój
wniosek nie będzie kompletny)
(na ten adres przesłany zostanie
wygenerowany wniosek)
Administratorem danych osobowych, które wnioskodawca poda w niniejszym formularzu, jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (dalej PZMWiNW), z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 40. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 460) w celu nadawania patentów i prowadzenia ich ewidencji oraz do wykonania statutowych zadań Związku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu uzyskania patentu lub duplikatu dokumentu. Osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w celach marketingowych oraz informowania drogą elektroniczną o promocjach produktów i usług związanych z działalnością PZMWiNW.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych innym podmiotom (np. producentom sprzętu i wyposażenia motorowodnego, nart, odzieży sportowej itp.) dla celów marketingowych.
Wyczyść formularz Potwierdź wpisane dane »