Wygeneruj wniosek o wydanie patentu

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny (inny niż powyższy)

Dane kontaktowe

(skontaktujemy się jeśli Twój
wniosek nie będzie kompletny)
(na ten adres przesłany zostanie
wygenerowany wniosek)
Administratorem danych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa, tel. 22 617 44 49, motorowodniacy@motorowodniacy.org.

Przetwarzanie danych jest realizowane w celu wydania licencji lub patentu uprawniającego do uprawiania turystyki wodnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z prawa tj. Ustawy z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO). Podanie danych jest warunkiem wydania patentu, zaś ich niepodanie to uniemożliwi. Dane będą przechowywane na czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

W przypadku wyrażenia poniżej dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji od Związku przetwarzanie danych będzie służyć celom marketingowym i informacyjnym. Podstawą prawną będzie realizacja prawnie uzasadnionego celu administratora tj. marketing (art. 6 ust 1 pkt f RODO). Podanie danych jest warunkiem otrzymywania tych informacji, zaś ich niepodanie to uniemożliwi. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

W przypadku wyrażenia poniżej dodatkowej zgody dane będą przetwarzane w celu udostępnienia danych osobowych innym podmiotom (np. producentom sprzętu i wyposażenia motorowodnego, nart, odzieży sportowej itp.) dla celów marketingowych.

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podwykonawcy techniczni administratora, biura rachunkowe, banki, firmy kurierskie. W przypadku udzielenia szczególnej zgody, dane mogą być przekazywane odbiorcom takim jak partnerzy Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym w celach marketingowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości email z informacjami o promocjach i usługach Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa, na wskazany adres email.
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa innym podmiotom (np. producentom sprzętu i wyposażenia motorowodnego, nart, odzieży sportowej itp.) dla celów marketingowych.
Wyczyść formularz Potwierdź wpisane dane »